Horse-Session

FEEL- Facilitated Equine Experiental Learning


Vill du möta hästar som lärare och få bli speglade av dessa magnifika vareleser? Där mötet själ till själ sker via hästen och dig och att gå bortanför din sk begränsning så att du kan få tillgång till hela dig och bli den du är, fullt ut.Med hjälp av hästarna och deras kärleksfulla visdom de bär på, nu har du  möjligheten!Hästarna har en otrolig mängd medvetenhet och helande förmågor.De är känslomässiga genier och visar och speglar dig där du är, i livet. De fångar upp dig och vill facilitera dig till större möjligheter.

De har förmågan att vara med dig i ditt hjärtfält och energifält och de bidrar till dig i ditt liv på ett oerhört närande och vackert sätt. De visar dig sanningen om dig,där du annars kanske har skydd,roller eller masker som beteende.


Du kommer att få välja ett valfritt ämne som du vill ha mer klarhet i eller få mer kontakt med eller som  du behöver belysa.Du kommer att få träffa 2 briljanta hästar på gården. Alla övningar görs från marken och din säkerhet är alltid prioriterad Det här är upplevelsebaserad inlärning där hästarna stödjer dig på ett tryggt och säkert sätt.Observera att ingen hästvana krävs, det handlar inte om hästar, utan om dig!


Kontakta mig för mer praktisk info.

Horse sessionen sker på plats i Glanshammar,1,5 mil utanför Örebro.